Ducato šasijas

TEHNOLOĢIJA

APPLE CARPLAY® un ANDROID AUTO™

CarPlay ir gudrāks un drošāks veids, kā darba laikā transportlīdzeklī izmantot savu iPhone tālruni. Šī sistēma visas darbības, kuras transportlīdzekļa vadīšanas laikā vēlaties veikt iPhone tālrunī, ataino tieši jūsu transportlīdzekļa integrētajā displejā. Jūs varat saņemt norādes, veikt zvanus, nosūtīt un saņemt ziņas un klausīties mūziku veidā, kas ļauj nenovērst savu uzmanību no ceļa.

Izmantojot Android Auto™, visas jūsu lietotnes tiks atainotas ekrānā, kurā būs pieejama saskarne, tādējādi ar skārienekrāna vai stūres vadības pogu starpniecību nodrošinot ērtu un drošu piekļuvi brīvroku-balss vadībai, Google Maps un Google Play Music. Pateicoties šīs funkcijas nodrošinājumam, transportlīdzekļa vadītāji var turpināt koncentrēties uz ceļu, izmantojot ērto navigāciju un balss atpazīšanas funkciju.

DROŠĪBA

ELEKTRONISKĀ STABILITĀTES SISTĒMA

Elektroniskā stabilitātes sistēma tiek automātiski aktivizēta ārkārtas gadījumos, piemēram, ja jums strauji jāapbrauc šķērslis. Tā uzrauga šķērspaātrinājumu, ātrumu, saķeri un stūres leņķi. Sistēma apstrādā datus un nepieciešamības gadījumā pielāgo griezes momentu un bremzēšanas sistēmas darbību, lai atjaunotu ideālu transportlīdzekļa stabilitāti.

APGĀŠANĀS NOVĒRŠANAS SISTĒMA

Apgāšanās novēršanas sistēma ir jauns elektroniskās stabilitātes sistēmas papildinājums. Tā novērš apgāšanās riska situācijas, braucot lielā ātrumā, un samazina sasvēršanos, izbraucot pagriezienus lēnā ātrumā.

KALNĀ BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMA

Aktivizē transportlīdzekļa bremzes gadījumos, kad kustība tiek uzsākta slīpumā, tādējādi bez stāvbremzes starpniecības novēršot nevēlamu transportlīdzekļa kustību atpakaļgaitā. Sistēma pēc tam deaktivizē bremžu darbību automātiski.

ADAPTĪVĀ SLODZES KONTROLE

Šī sistēma, kas ietilpst elektroniskās stabilitātes sistēmā, braukšanas laikā nosaka transportlīdzekļa slodzes apstākļus, it īpaši tā svaru un smaguma centra pozīciju. Ņemot vērā šos parametrus, tā iejaucas transportlīdzekļa darbībā, aprēķinot un pārsūtot jaunās kalibrēšanas vērtības un aktivizēšanas robežvērtības ABS, pretbuksēšanas sistēmai, elektroniskajai stabilitātes sistēmai un apgāšanās novēršanas sistēmai, lai tās vienmēr nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku darbību.

TRACTION+

Traction+ ir inovatīva vilkmes kontroles sistēma, kas palīdz uzlabot saķeri uz slidenām virsmām. Ja darbojas elektroniskā stabilitātes sistēma un vienam no riteņiem ir zems saķeres līmenis, griezes moments tiek novirzīts uz riteni, kuram ir vislabākā saķere ar ceļa virsmu. Tādējādi tiek uzlabota vadāmība un garantēta labāka virziena stabilitāte.

VADĪBAS SISTĒMA BRAUKŠANAI NO KALNA

Šī sistēma ļauj jums braukt no kalna līdz pat 50% slīpumā, neizmantojot bremžu vai akseleratora pedāli, lai jūs varētu pilnībā koncentrēties uz braukšanu.

BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR IZBRAUKŠANU NO JOSLAS

Brīdinājuma sistēma par izbraukšanu no joslas spēj konstatēt, vai transportlīdzeklis novirzās no savas joslas pat zemas redzamības apstākļos. Bīstamas situācijas gadījumā skaņas un vizuāls signāls brīdina vadītāju par potenciālu risku.

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma ar integrētas kameras starpniecību palīdz vadītājam ievērot braukšanas ātruma ierobežojumu un apdzīšanas aizlieguma zīmes, atainojot tās uz integrētā displeja, lai informētu vadītāju.

TĀLO GAISMU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA

Šī sistēma pārvalda priekšējo lukturu tālo gaismu ieslēgšanu un izslēgšanu, uzlabojot redzamību un novēršot apžilbināšanas risku nakts laikā, jo tā automātiski atpazīst pretī braucošos transportlīdzekļus.

LIETUS UN KRĒSLAS SENSORS

Lietus sensors aktivizē vējstikla tīrītājus un atkarībā no lietus intensitātes regulē to darbības ātrumu. Krēslas sensors nepietiekamas vides gaismas apstākļos automātiski aktivizē priekšējo lukturu tuvās gaismas.

KRUĪZA KONTROLE UN ĀTRUMA REGULĒŠANAS IEROBEŽOTĀJS

Kruīza kontrole ļauj jums iestatīt un uzturēt konstantu braukšanas ātrumu. Ātruma regulēšanas ierobežotājs ļauj jums iestatīt maksimālo braukšanas ātrumu, tādējādi uzlabojot drošību un samazinot ātruma ierobežojumu pārkāpšanas risku. Pilnībā piespiežot akseleratora pedāli, vadītājs var pārsniegt iestatīto ātruma robežvērtību, lai veiktu apdzīšanu.

RIEPU SPIEDIENA UZRAUDZĪBAS SISTĒMA

Šī intuitīvā funkcija pastāvīgi uzrauga riepu spiedienu un spiediena zuduma gadījumā tiešā veidā informē par to vadītāju borta displejā.

PILNĪGA BREMŽU VADĪBA

Pilnīga bremžu vadība ir integrēta sistēma, kas izstrādāta sadursmes novēršanai vai smaguma pakāpes samazināšanai. Tā uztver priekšā uz ceļa esošus šķēršļus un gadījumos, kad tiek konstatēta gaidāma sadursme, brīdina par to vadītāju un aktivizē autonomo bremzēšanas sistēmu.

AKLĀS ZONAS UZRAUDZĪBAS PALĪGSISTĒMA

Aklās zonas uzraudzības palīgsistēma ar aizmugures buferī integrētu radiolokācijas sensoru starpniecību konstatē no aizmugures tuvojošos transportlīdzekļus, kuri nav redzami, jo atrodas atpakaļskata spoguļa aklajā zonā.

AIZMUGURĒ ESOŠO ŠĶĒRŠĻU NOTEIKŠANA

Aizmugurē esošo šķēršļu noteikšanas sistēma izmanto radiolokācijas sensorus, lai, jums braucot atpakaļgaitā, konstatētu no sāniem tuvojošos transportlīdzekļus. Tā palīdz izvairīties no negadījumiem manevrēšanas laikā.

Nepieciešama palīdzība? Tērzējiet ar mums