100% Ducato, 100% elektrisks

Tehnoloģijas

Vadības ierīce

Nodrošina papildu komfortu, pateicoties tādām viedajām funkcijām kā, piemēram, transportlīdzekļa iepriekšēja kondicionēšana, lai samazinātu gaisa kondicionēšanas sistēmas ietekmi uz akumulatora uzlādi, un ikdienas uzlādes ieprogrammēšana, lai izmantotu zemākas elektroenerģijas izmaksas.

Braukšanas režīmi

Vadītājs var izvēlēties savai specifiskajai situācijai piemērotu braukšanas režīmu, tādējādi ar snieguma optimizēšanas starpniecību palielinot braukšanas attālumu: režīms Normal optimālam snieguma un ekonomijas līdzsvaram, režīms ECO braukšanas attāluma palielināšanai un režīms Power smagiem darba apstākļiem.

E-Coasting un E-Braking

E-Coasting ir braukšanas režīms elektroenerģijas taupīšanai, kas parasti tiek aktivizēts, transportlīdzeklim samazinot ātrumu. Tādējādi elektrodzinējs nepatērē akumulatora strāvu. Režīms E-Braking nodrošina transportlīdzekļa ātruma samazināšanu, neizmantojot bremžu pedāli. Šajā režīmā elektrodzinējs rada negatīvu griezes momentu, tādējādi uzlādējot akumulatoru.

Pasīvais režīms

Kad uzlādes līmenis vizuāli sasniedz gandrīz 0% atzīmi, jaunais e-Ducato brīdina vadītāju un aktivizē īpašu braukšanas režīmu, kas ievērojami samazina sniegumu, lai pagarinātu atlikušo braukšanas attālumu.

Atkopšanas režīms

Šī ir unikāla funkcija, kas ir raksturīga paralēlajai akumulatora konstrukcijai: tā ļauj transportlīdzeklim turpināt ceļu, neraugoties uz moduļa atteici.

Drošība

AKLĀS ZONAS UZRAUDZĪBAS PALĪGSISTĒMA

Šī palīgsistēma ar aizmugures buferī integrētu radiolokācijas sensoru starpniecību konstatē no aizmugures tuvojošos transportlīdzekļus, kuri nav redzami, jo atrodas atpakaļskata spoguļa aklajā zonā. Vadītājs tiks informēts ar brīdinoša audiosignāla un ar sānu spoguļos izgaismotu ikonu starpniecību.

PILNĪGA BREMŽU VADĪBA

Integrēta sistēma, kas izstrādāta sadursmes novēršanai vai tās smaguma pakāpes samazināšanai. Tā uztver priekšā uz ceļa esošus šķēršļus un gadījumos, kad tiek konstatēta gaidāma sadursme, brīdina par to vadītāju un aktivizē autonomo bremzēšanas sistēmu.

AIZMUGURĒ ESOŠO ŠĶĒRŠĻU NOTEIKŠANA

Izstrādāta negadījumu novēršanai manevrēšanas laikā. Izmanto radiolokācijas sensorus, lai, jums braucot atpakaļgaitā, konstatētu no sāniem tuvojošos transportlīdzekļus.

BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR IZBRAUKŠANU NO JOSLAS

Sistēma pat zemas redzamības apstākļos spēj konstatēt, vai jūsu transportlīdzeklis maina joslas. Bīstamas situācijas gadījumā skaņas un vizuāls signāls nekavējoties brīdina vadītāju.

TĀLO GAISMU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA

Sistēma automātiski pārslēdzas starp priekšējo lukturu tuvajām un tālajām gaismām, uzlabojot redzamību un novēršot apžilbināšanas risku nakts laikā, jo tā automātiski atpazīst pretī braucošos transportlīdzekļus.

CEĻA ZĪMJU ATPAZĪŠANAS SISTĒMA

Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma ar integrētas kameras starpniecību palīdz vadītājam ievērot braukšanas ātruma ierobežojumu un apdzīšanas aizlieguma zīmes, atainojot tās uz integrētā displeja.