Konfidencialitāte

KONFIDENCIALITĀTE PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA FCA Italy S.p.A. pēc likuma burta un gara ievēro personas datu aizsardzības prasības, kuras nosaka ar Itālijas 2003.gada 30.jūnija dekrētu Nr. 196 apstiprinātais “Personas datu aizsardzības kodekss”. Šī aizsardzība attiecas visām personām, kas saskaras ar FCA Italy S.p.A. vai nu kā darbinieki, piegādātāji, klienti, potenciālie klienti, vai vienkārši kā tā interneta vietnes apmeklētāji. PERSONAS DATU IZPAUŠANA Ja interneta vietnes lietotājs vēlas dalīties ar datiem, kas saskaņā ar Itālijas 2003.gada 30.jūnija dekrētu Nr. 196 apstiprināto “Personas datu aizsardzības kodeksu” tiek uzskatīti par personas datiem vai identificējošiem datiem, viņš to drīkst darīt tikai ievērojot vietnē noteiktos noteikumus un procedūras, kas ir atbilstošas iepriekš minētajam ar Itālijas 2003.gada 30.jūnija dekrētu Nr. 196 apstiprinātajam “Personas datu aizsardzības kodeksam”. Lēmumu izpaust savus personas datus brīvi var pieņemt ikviens šīs interneta vietnes apmeklētājs. Fiat Professional interneta vietnē nenotiek nekādu personas datu ierakstīšana, izņemot gadījumus, kad lietotājs atsevišķi un nepārprotami ir norādījis, ka viņa personas datus drīkst ierakstīt. Lai izvairītos no kļūdām vai pārpratumiem, nekāda personas datu reģistrācija nav iespējama līdz brīdim, kad lietotājs ir devis savu turpmāko un galīgo apstiprinājumu. INFORMĀCIJA PAR NESENSITĪVO PERSONAS DATU APSTRĀDI Itālijas “Personas datu aizsardzības kodekss”, kas apstiprināts ar 2003.gada 30.jūnija dekrētu Nr. 196, aizsargā fiziskās un citas personas gadījumos, kas skar personas datu apstrādi. Saskaņā ar šo likumu datu apstrādes principiem ir jābūt balstītiem uz korektumu, likumību, caurspīdīgumu un privātuma un tiesību aizsargāšanu. Tādēļ saskaņā ar “Personas datu aizsardzības kodeksa” 13.pantu, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo: PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN METODES Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati tiks apstrādāti: a) lai nodrošinātu iepriekš minētos pakalpojumus (“Pakalpojumi”), kurus jūs esat brīvi izvēlējies/-usies, un lai dotu iespēju FCA Italy S.p.A. veikt aptauju par saņemtajiem Pakalpojumiem; b) lai saskaņā ar skaidri izteiktu jūsu piekrišanu nodrošinātu pārdošanas un/vai reklāmas informāciju, un lai nosūtītu reklāmas materiālus par FCA Italy S.p.A. piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem un citām aktivitātēm, par FCA Italy S.p.A. pārdošanas tīklu un Fiat grupas uzņēmumiem. Jūsu datu apstrāde katrā no iepriekš minētajiem nolūkiem var notikt ar papīra dokumentu starpniecību, izmantojot automatizētus un telemātiskus saziņas līdzekļus, proti, pastu vai e-pastus, tālruni (tostarp automātiskos zvanus, teksta īsziņas, MMS utt.) un faksu. DATU NESNIEGŠANAS SEKAS Lēmums sniegt jūsu personas datus vienmēr ir jūsu izvēle; taču gadījumā, ja netiek sniegta informācija, kas marķēta kā “Obligāta” un atzīmēta ar zvaigznīti, izvēlētie Pakalpojumi netiks sniegti. Ja netiks sniegta pārējā informācija, t.i., kas nav marķēta kā “Obligāta” un atzīmēta ar zvaigznīti, tas netraucēs Pakalpojumu saņemšanu. PERSONAS, KURAS VAR PIEKĻŪT JŪSU DATIEM Šādā veidā savāktos jūsu personas datus var apstrādāt datu apstrādes operatori, ieskaitot ārējos operatorus, kas atbild par datu apstrādi un pieprasīto Pakalpojumu un mārketinga aktivitāšu vadību, un datu apstrādes menedžeri, vai uzņēmumi, kam dati ir tikuši nodoti saskaņā ar zemāk minēto. PERSONAS, KURĀM DRĪKST NODOT JŪSU PERSONAS DATUS Jūsu personas dati drīkst tikt nodoti trešajām pusēm, lai tās varētu izpildīt to likumīgos pienākumus vai lai ievērotu valsts iestāžu rīkojumus, vai arī lai īstenotu tiesības tiesā. Vēl vairāk, saskaņā ar jūsu piekrišanu jūsu dati drīkst tikt nodoti FCA Italy S.p.A. pārdošanas tīklam un citiem Fiat grupas uzņēmumiem, kas tos turpmāk apstrādā savu produktu un pakalpojumu reklamēšanai. APSTRĀDES UZRAUGS UN MENEDŽERIS Datu apstrādes uzraugs ir FCA Italy S.p.A., kuru pārstāv faktiskais FCA Italy S.p.A. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas menedžeris, ar juridisko adresi 200 Corso Agnelli, Turīnā. Par datu apstrādi Pakalpojuma sniegšanas laikā atbildīgā persona ir Fiat zīmola vadības un komercdepartamenta faktiskais menedžeris. JŪSU TIESĪBAS Saskaņā ar “Personas datu aizsardzības kodeksa” 7.pantu jums ir tiesības piekļūt jūsu datiem, nekavējoties veikt izmaiņas datos vai dzēst tos, jebkurā gadījumā, kad datu apstrāde pārkāpj likumu, aizliegt apstrādāt jūsu datus komerciālos vai reklāmas nolūkos un pieprasīt pilnu un aktuālu visu datu apstrādes menedžeru sarakstu, rakstot uz FCA Italy S.p.A. – Klientu apkalpošana – Privātuma birojs, C.so Agnelli 200 – 10135, Turīna.